P1030255

I.K.O. Nederland

De I.K.O. gentlemens club

I.K.O. staat voor International Kenshikai Organization, de organisatie van karategrootmeester Hanshi Tetsuhiro Hokama (10e dan) die in Nishihara op het eiland Okinawa (Ryukyu, Japan) leeft. Hanshi Tetsuhiro Hokama is een nazaat van één van de peichin, ofwel lijfwachten, van Koning Shotai (1843 – 1901). De peichin zijn IMG_6074volgens de overleveringen diegene geweest die het karate ontwikkelde en naar een hoger niveau tilden. “Kenshi” betekent ‘heren’ en “kai” betekent ‘club’. De naam Kenshikai mag dus gezien worden als ‘club van heren’ ofwel gentlemensclub. Dit houdt uiteraard niet in dat dames niet welkom zouden zijn, integendeel. De naam verwijst namelijk puur naar de sterke normen en waarden die het karate rijk is, namelijk jezelf gedragen als een echte heer of een dame. De Kenshikai Nederland is echter geen bond of federatie en kent derhalve geen structuur als hoedanig.

In tegenstelling tot een bond of federatie

Nederland telt vele strak georganiseerde karatebonden en er heerst in opvallend veel gevallen veel ontevredenheid onder de leden. Haantjesgedrag, grote ego’s, vriendjespolitiek en een verwoede strijd om de macht voeren er niet zelden de boventoon binnen de bestuurlijke kringen. Kortom, alles wat in strijd is met de normen en waarden van de oorspronkelijke budo-leer. Op Okinawa (überhaupt in het verre oosten) zijn de meesters beduidend minder bezig met dit soort onzinnige zaken. Daar is alles veel losser georganiseerd en is de structuur beduidend veel minder belangrijk dat het uiteindelijke doel: het op een prettige en verbroederende manier samenwerken en trainen in karate. Kyoshi Patrick Baas is door Hanshi Tetsuhiro Hokama aangewezen als president van de I.K.O. in Nederland.

Doelstellingen van de I.K.O. in Nederland

Ongeacht dat Nederland geen Okinawa is, is er bewust voor gekozen om niet van het primaire basisprincipe en de losjes georganiseerde structuur af te wijken. De I.K.O. Nederland kent dan KARATE2ook geen strak georganiseerde bestuursstructuur met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De I.K.O. is ook in Nederland geen bond of federatie en kent dus ook geen lidmaatschap met een contributieverplichting. Het doel van de I.K.O. in Nederland is eigenlijk niets meer of minder dan gezamenlijke kennisdeling, samen trainen, filosoferen en naleven over en van de budonormen en- waarden om zo gezamenlijk als sensei het rijke culturele en historische erfgoed van het Okinawaanse karate over te kunnen dragen op de nieuwe generaties.

Examineringsmogelijkheden binnen de I.K.O. Nederland

Binnen de I.K.O. Nederland is het mogelijk om dan-graden te behalen voor een officiële examencommissie die is samengesteld uit een x-aantal hoger gegradueerde karatemeesters, allen I.K.O. leden. Tevens is het mogelijk om lerarendiploma’s te behalen. Belangrijk basisprincipe is dat de kandidaten beschikken over een ruime kennis op het vlak van goju-ryu karate, evenals het kunnen lopen van de vereiste kata (loopvormen). Daarnaast zijn ook onderdelen als kiso chishiki (basiskennis), kumité (het vrije gevecht), hojo undo (fitness), tamashiwara (breektesten) en tetsugaku (filosofie) van belang.

7e_dan-graad_1-300x225 Kyoshi-graad_4-300x225

De 7e dan-graad en de ‘Kyoshi’ (professor) eretitel die Patrick Baas, president van de I.K.O. Nederland van Hanshi Tetsuhiro Hokama Phd. ontving wegens langdurige verdiensten voor het Okinawaanse karate.