Filosofie2

Ideologie & Filosofie

Waarom Sam Lung Martial Arts

Het doel van onze  school is een bijdrage te leveren aan de gemeenschap door mensen te helpen mentaal en fysiek gezond in vorm te komen, hun concentratievermogen te verhogen, zich veilig te voelen en het karakter van een échte budoka (beoefenaar van een vechtkunst) te introduceren waarin belangrijke waarden als hoffelijkheid, geduld, respect, zelfbeheersing en integriteit centraal staan. Onze scholen helpen leerlingen om zelfdiscipline te ontwikkelen, een hogere eigenwaarde, een positief blikveld, een altijd zelfverbeterende geest en een mentaliteit die van geen opgeven weet.

Deze waarden en leefwijze leiden tot opmerkelijke verbeteringen in studie, carrière en relaties. Zoals u ziet brengt zelfverdediging heel wat meer teweeg dan alleen maar leren knokken. “De beste verdediging is om er niet te zijn” zegt een oud gezegde. Daarom leren wij u, naast uzelf te leren verdedigen, vooral om in te zien welke rol u zelf in een conflict speelt. Zo dragen onze scholen bij aan een betere en veiligere gemeenschap.

Onze scholen kennen absoluut geen onnozele machosfeer, overdreven competitiedrang of irritant haantjesgedrag. Iedereen die onze scholen betreedt, zal zich direct thuis voelen alsof hij bij zijn eigen familie binnentreedt. Leerlingen stellen zich vrijwel direct voor, de sfeer is buitengewoon gemoedelijk en niet zelden humoristisch. Wat wij in onze scholen nog het allerbelangrijkste achten is dan ook het hanteren en bewaken van de overbekende Brabantse en Gelderse gastvrijheid en gezelligheid. Ondanks de uitstekende sfeer, gezelligheid en non-rigide structuur heerst er een volledig natuurlijke vorm van stalen discipline en wordt er door iedereen keihard gewerkt.

Ideologie en filosofie

In het westen zijn de budosporten meer bekend vanwege het sportelement dan vanwege de achterliggende oosterse ideologie en filosofie. Dat is wat ons betreft een spijtige ontwikkeling aangezien hierdoor de meest waardevolle levenslessen die de budokunsten herbergen verborgen zullen blijven. Wie zich nog de TV serie ‘Kung Fu’ (1972-1975) of de speelfilm ‘The Karate Kid’ (1984) kan herinneren, begrijpt wat wij hiermee bedoelen. Namelijk de filosofie van mededogen, vriendelijkheid, hoffelijkheid, vreedzaam gedrag en een houding van verbroedering. Binnen de Sam Lung scholen is deze ideologie en filosofie nog steeds van een ouderwets groot belang. Wij bieden dan ook absoluut geen ruimte voor egoïstisch of agressief gedrag, tenzij iemand bereidwillig is om te leren. Machogedrag wordt bij ons in de scholen dan ook niet getolereerd.

De wereldberoemde Indiaan en Sioux opperhoofd Sitting Bull (1831-1890) gaf zijn kleinzoon ooit een wijze levensles:

“Er is een gevecht buiten mij gaande” zei hij tegen de jongen. “Het is een verschrikkelijk gevecht tussen twee wolven. Eén van hen is kwaadaardig, boos, vol verdriet, zorgen, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoelens, een minderwaardigheidsgevoel, valse trots, leugens en een te groot ego. De andere is goedaardig, vrolijk, vredig, vol liefde en hoop, nederig, vriendelijk, behulpzaam, empatisch, genereus, medelevend, waarheidsgetrouw en vol vertrouwen. Een zelfde gevecht is binnen in jou en in ieder persoon aan de gang”. De kleinzoon vroeg aan zijn grootvader: “Welke wolf zal er winnen?” Waarop Sitting Bull antwoorde: “Diegene die je voedt”.

De gouden regel

Ondanks dat de Nederlandse regering van alles onderneemt om wapenwetgevingen aan strenge banden te leggen, staat zij oogluikend toe dat er veel vechtsportscholen zijn die ‘onzichtbare wapens’ de straat op sturen. Het is helaas een feit dat vechtersbazen onbeperkt toegang hebben tot de gevaarlijke technieken die een krijgskunst of vechtsport met zich meedraagt.. En door de gebrekkige controle wordt er soms weleens misbruik van gemaakt. Als een leerling van een van onze scholen dit doet dan zal deze ons voorgoed dienen te verlaten. In geval van zelfverdediging is dit uiteraard een ander geval. De budosporten die wij in onze scholen onderwijzen staan niet in het teken van het overwinnen van anderen, maar in het teken van de hoogst haalbare overwinning, namelijk op onszelf.

De Martial Arts en geneeskunst

Naast het feit dat training in een budosport sterk bijdraagt aan uw gezondheid en veiligheid, wordt er binnen onze scholen ook aandacht besteed aan diverse technieken vanuit de oosterse geneeskunst door middel van kruiden- en massageleer. Deze technieken zijn hoofzakelijk gericht op uitwendig gerelateerde klachten zoals het snel herstellen van zware kneuzingen, botbreuken, blauwe plekken, verstuikingen, spierpijn, bewusteloosheid en eerste hulpverlening bij ongevallen. Leren hoe je een aanval moet stoppen is belangrijk, maar volgens de oosterse budo-leer dient iemand die kan verwonden ook capabel te zijn om iemand te genezen. Van oudsher trokken mensen vanuit dorpen en steden naar martial arts scholen om er voor de eerder opgesomde kwalen geholpen te worden door de vechtkunstmeesters. De Kodokan (het judo hoofdkwartier in Tokio) is daar een bekend voorbeeld van.

De Martial Arts en voeding

Aangezien zelfverdediging een universeel begrip is, is ook een juiste voeding en leefpatroon van belang. Zo is zwemmen een zelfverdedigingsmaatregel tegen verdrinking en een slipcursus tegen onvoorziene verkeerssituaties. Tegen dit licht, adviseren wij onze leerlingen tevens over het belang van gezonde voeding. Je zou er immers geen seconde aan denken om een gewapende overvaller je huis binnen te laten zodra je die voor je deur zou zien staan. Toch laten we middels onze dagelijkse voeding minstens zo vaak onzichtbare vijanden als vrienden binnen.