John in actie

Trainingsmethodes

De kern van systema kan worden samengevat in de volgende vier begrippen:

1. Ademhaling
Ademhaling is belangrijk voor een goede zuurstofvoorziening, maar kan ook gebruikt worden voor een schreeuw. Juist in stress situaties is een goede ademhaling essentieel om ontspannen te blijven. De O.S.R. (Overlevings Stress Reactie) en A.S.R. (Adrenaline Stress Response) staan hierbij centraal, alsmede een goede gezondheid van de beoefenaars.

2. Beweging
Beweging is de eerste vorm van zelfverdediging, een aanval ontwijken is beter dan incasseren. Zo veel mogelijk mobiel zijn is dan ook de kunst. ‘Er niet zijn’ is immers de beste verdediging. Maar zelfs wanneer men geraakt wordt is beweging essentieel om het effect ervan te reduceren en snel te herstellen van de impact. Bij Systema leert men geen vaste set verdedigingsbewegingen zoals bij ju-jitsu, maar vormt de beweging an sich het leerproces dat leidt naar de mogelijk toepasbare technieken en tactieken.

3. Structuur
Structuur vormt het derde begrip. Hiermee wordt de houding van een persoon bedoeld. De verdediging is gericht op het laten instorten van de sterke lichaamsstructuur van de aanvaller. Dit kan op talloze wijze plaatsvinden. Tegelijkertijd bewaakt de beoefenaar zich voor de verstoring van zijn eigen structuur.

4. Ontspanning
Ontspanning vormt het vierde begrip. Veel technieken die op je uitgevoerd worden, worden een stuk minder effectief als je ze zacht ontvangt. Dronken mensen doen dit vanwege de invloed van de alcohol vanzelf. Zij raken zelden echt gewond. De kracht is om deze kunst ook in normale staat te leren verstaan.

Poznai Sebia
Boven alles is Systema een krijgskunst waarbij je jezelf pas echt leert kennen. Je angsten en zwaktes, maar ook je ware krachten. Een Russisch gezegde luidt dan ook; “poznai sebia”, ofwel “ken jezelf”.

Naast de reguliere lessen houden wij met enige regelmaat bijzondere trainingen:

  • Trainen met een blessure of tijdelijk handicap
  • Buitentrainingen in de natuur
  • Trainen op klimaat- en weersomstandigheden
  • Trainen in de duisternis
  • Trainen met stroboscooplicht en een met rook  vervulde ruimte
  • Trainen tegen aanvallen en gevechten in groepsverband
  • Trainen tegen en met alledaagse en geïmproviseerde wapens
  • Trainen tegen BAS (Bullet Man Armour Suit)

De geheime kracht van muscle-memory

Doordat Systema vaak op een langzaam en ontspannen tempo wordt beoefend, de zogenaamde slow-training, wekt het bij veel mensen de indruk dat het in het echt nooit zou kunnen werken. Dit is echter een grote misvatting. Wanneer we beginnen met onze eerste rijlessen rijden we na het instappen immers ook niet meteen met een snelheid van 120 km. per uur weg. Mensen lopen dan ook vaak tegen hun eigen ongeduld aan. Een jarenlange rustige, systematische opbouw is dan ook een vereiste om de technieken en tactieken later op zeer hoge snelheid toe te kunnen passen (zie videobeelden). Op dit niveau werken de technieken en tactieken zelfs uitstekend tegen veel grotere en zelfs meerdere tegenstanders. Door de jarenlange biomechanische training ontstaat er een krachtige vorm van muscle-memory waardoor de beoefenaars bij een aanval geen seconde meer na hoeven te denken. Hun lichaam handelt volledig nog voor hun hersenen de kans hebben gekregen ook maar een gedachte te koesteren. Dat Systema een uitermate effectieve vorm van zelfverdediging is mag duidelijk zijn: Regeringspersoneel heeft immers geen tijd te verspillen zodra het om veiligheidszaken gaat.

Een stuurloos schip of een wijs vechter?

Er wordt weleens beweerd dat systema-instructeurs regelmatig veel zouden vertellen tijdens hun lessen. Hier is echter een logische verklaring voor. Systema is namelijk geen doorsnee fitness workout waarbij de gemaakte kilometers en de hoeveelheid verloren zweetdruppels tellen. Wie systema wil leren richt zich op een van de meest realistische zelfverdedigingsvormen die de wereld kent. Elite-militairen dienen te worden voorzien van  een grote psychologische know-how en kennis over al wat hen in een gevechtssituatie kan overkomen. Diezelfde kennis trachten de systema-instructeurs ook over op systema-beoefenaars in de burgermaatschappij en ook dat is pure logica.  Men komt immers om zelfverdediging te leren! Vergelijk het met de drang om bijvoorbeeld een goede schipper te willen worden: wanneer men het varen an sich als enig hoofddoel beschouwd en er niet zo van gecharmeerd is om de noodzakelijke theoretische kennis eigen te maken (meteorologie, kennis van kompas en kaarten, regels op zee, leren aanmeren, methodes van alarmering enzovoorts) dan is men natuurlijk gedoemd om snel met schip en al te verongelukken!

Deze leermomenten nemen echter niet weg dat een doorsnee serieuze systema-training je vaak kan en zal voorzien van een loeizware intensieve work-out! (zie videobeelden)