BEWERKER_taiitsu3

Wat is Taijutsu

Taijutsu (letterlijk vertaald “techniek van het lichaam” of “lichaamstechniek”) is de effectieve vechtstijl die uit de ongeslepen oude oervorm Kumi-Uchi is ontstaan. Kumi-Uchi is tevens de voorloper van Ju-Jitsu, waarin men ook technieken en tactieken aantreft die men bij  Karate en Aiki-Ju-Jitsu, de voorloper van IMAGE030het moderne Aikido terugvindt. Ju-Jitsu werd gebruikt door de samoeraikrijgers. Taijutsu was de vechtmethode die gebruikt werd door de Japanse ninja-krijgers, ofwel spionnen. De vechtkunst is dan ook slechts een klein onderdeel van het allesomvattende Ninjutsu, een zeer geavanceerde vorm van guerilla-oorlogsvoering. Taijutsu kan het best omschreven worden als een ‘worse case scenario’ zelfverdedigingsvorm. Hoe korter het gevecht, hoe beter. En dat is logisch want de ninja-krijgers waren immers bij vrijwel alle historische gebeurtenissen in de minderheid en zochten dus zelden een fysieke confrontatie op. Werden zij echter betrapt tijdens een heimelijke missie, dan was het voor de ninja zaak om zich zo snel mogelijk in veiligheid te brengen, kosten wat het kost. Lukte dit niet dan stond hem/ haar gegarandeerd vreselijke martelingen en een wisse dood te wachten!

Ju-Jitsu en Taijutsu zijn als familie te vergelijken als ‘de edele’ en ‘niet edele’ zijde van het gevecht. Beiden worden in één les binnen onze school beoefend aangezien de Bujinkan gebaseerd is op 9 tradities waarvan er 6 van samoerai-scholen en 3 van ninja-scholen afkomstig zijn. In Taijutsu spelen dus juist de technieken, tactieken en combinaties een rol die bij het ontstaan van Ju-248e4bf09999bf4ea4ef0579eb94a16fJitsu welbewust (wegens het gevaar op botbreuken, ontwrichtingen en erger) uit het repertoire werden gehaald. Het Ju-Jitsu werd immers vaker gebruik voor arrestaties door de Japanse politiekorpsen. De beoefenaars van deze methode maken tijdens de trainingen dan ook intensief gebruik van 6608264_origwapens, ofwel Happo Biken Jutsu. Bij  Ju-Jitsu heet dit onderdeel Nippon Koryu. Taijutsu is heel typerend door haar explosiviteit.  Waar een beoefenaar van Aikido, Ju-Jitsu of Judo redeneert dat hij zijn tegenstander niet te veel schade mag berokkenen, denkt een beoefenaar van Taijutsu helemaal anders. Wie hem kwaad wil berokkenen, moet zonder aarzeling keihard uitgeschakeld worden, het is “hij of ik”. Dit wil echter niet zeggen dat de leerlingen van deze methode een verkeerde mentaliteit aanleren. Integendeel! De budospirit, ofwel zelfbeheersing en het hooghouden en naleven van de juiste normen en waarden, staat binnen alle door ons onderwezen disciplines bijzonder hoog in het vaandel. Zelfs een éénmalig misbruik betekent dan ook een directe en pertinente verwijdering van onze school!

Het mag duidelijk zijn dat Taijutsu geen kinderspel of sport betreft. De minimale leeftijd voor het beoefenen van Taijutsu is dan ook 16 jaar. Indien de leraar een leerling niet geschikt acht, dan mag deze te allen tijde – uiteraard met opgaaf van reden – worden geweigerd. Het Ju-Jitsu, dat wat beter geschikt is voor kinderen, bieden wij (nog) niet in aparte lessen aan.