Uta Boru therapie

Uta Boru therapie is een Boeddhistische vorm meditatietherapie waarbij een diepe ontspanning van lichaam en geest centraal staat. Bij Uta Boru therapie wordt gebruik gemaakt van de zeer rustgevende geluiden van verschillende soorten klankschalen en gongen. In Azië is het heel gewoon om Boeddhisten met klankschalen te zien lopen, op weg naar hun meditatie. Klankschalen klankschaal-en-boeddhismezijn van origine afkomstig uit het Tibetaanse Boeddhisme in de Himalaya.  Oorspronkelijk werden – en worden – zij gebruikt als eetkommen, offerschalen en als slaginstrumenten. Klankschalen staan ook wel bekend als “zingende kommen”. In China, Thailand, Korea en Myanmar kent men ook hun eigen vormen van klankschaal-meditatie. In het Japanse Zen-Boeddhisme en Shintoïsme noemt men de schalen Uta Bora en ontwikkelde men een eigen soort metalen kommen. Gemiddeld zijn deze 5 á 6 cm groot maar de Japanners ontwikkelde ook grote schalen van wel 86 cm, de ‘dobachi’ of ‘keisu’ die met de ronde onderkant steeds op een kussen rusten zodat ze bij het aanslaan niet kunnen omrollen. In Rusland kent men een soortgelijke therapeutische en rustgevende meditatievorm, dan wel niet met klankschalen maar met verschillende formaten kerkbellen.

Het effect van Uta Boru therapie

Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur en het is de kracht van de vibratie van de schaal die ieder geluid zo uniek en doordringend maakt. Uta Boru (klankschalen) worden toegepast bij meditatie vanwege de rustgevende klanken en HEADER KLANKSCHALEN2ontspanningstechnieken, vaak in de vorm van een zogeheten ligconcert waarbij de deelnemers gaan liggen op een mat en een kussentje en in sommige gevallen bedekt met een deken. Deze vorm van meditatie wordt toegepast voor het ervaren van een diepgaande ontspanning op lichamelijk en geestelijk niveau. Niet zelden gebeurt dit bij een achtergrond geluid van stromend water of andere natuurgeluiden (klik op deze link voor een geluidsopname).

Uta Boru en sportmassage

Bij sommige vormen van sportmassage wordt het geluid en de trillingen van de klankschaal gebruikt omdat het geluid en de vibraties diep in het lichaam spanningen zou lostrillen wat tot stressvermindering zou leiden. In dit geval worden de kommen op het lichaam van de sporter geplaatst wanneer deze op de behandeltafel ligt of op een stoel zit. Een klankschaal brengt namelijk geluid voort door er tegen te slaan met een slagstok. Een subtielere methode is de stok langzaam om de rand te laten cirkelen waardoor er een stick-slip-effect ontstaat. In dit geval spreekt men ook weleens van klankschaal-massage.

Hoe de klankschalen werken

Klankschalen kennen veel boventoonrenosanties  waaraan de werking wordt toegeschreven. Door de klankschaal op een andere manier vast te houden, worden andere resonantiefrequenties dominant en verandert de klank. In dit geval rust de schaal dan op HEADER KLANKSCHAALdrie vingers aan de onderzijde. Er zijn verschillende specifieke methodes om de schalen te laten zingen. Soms worden de schalen op ronde houders geplaatst en worden ze al dan niet gevuld met water om de tonatie te veranderen. Tijdens de sessies kan er ook gebruik worden gemaakt van een gong of een speciale bel. Door met een beklede slagstok circulerende bewegingen om de rand van een met water gevulde kom te maken kan men zien hoe de onzichtbare vibraties zichtbaar worden: Het water begint letterlijk te borrelen en uit de kom te springen. Gezien het feit dat ieder mens voor 55 tot 60% uit water bestaat, hebben de vibraties een groot effect op ons lichaam. Bij baby’s, die voor 75% uit water bestaan, is het rustgevende effect dus nog groter.

Iedere klankschaalsessie duurt 1 uur.