Corona Virus en sporten

Nu het coronavirus zich verder verspreidt en inmiddels ook Nederland en zelfs al Oss heeft bereikt, roept dit begrijpelijkerwijs vragen op bij zowel de sporters als de instructeurs van Sam Lung Martial Arts. We beoefenen immers een contactsport waarbij een vochtige lucht, contact met zweet en soms zelfs druppeltjes speeksel nagenoeg niet te vermijden is. Ook wij houden dan ook de ontwikkelingen rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de landelijke richtlijnen van RIVM en lokaal die van de GGD. De trainingen gaan voor nu gewoon door zoals gepland, tenzij RIVM en GGD anders adviseren. Uiteraard brengen wij iedereen direct op de hoogte wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Het is echter wel degelijk belangrijk om alert te zijn en de nodige hygiënemaatregelen te nemen. Er wordt door sommige mensen hysterisch en door anderen weer juist uiterst nuchter gereageerd op het coronavirus. Wat je mening ook is, wij verwachten van iedereen dat zij de volgende maatregelen in acht nemen zodat de verspreiding van het virus binnen de muren van onze sportschool zoveel mogelijk kan worden voorkomen:

  • Was je handen zeer regelmatig, bekijk hier handige tips!
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Vermijd het onnodig schudden van handen
  • Als je grieperig bent, blijf dan uit voorzorg thuis

Kom je net terug van een vakantie uit het buitenland?
Kijk dan op de site van RIVM voor actuele informatie over het virus: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Check via www.nederlandwereldwijd.nl/ en www.lcr.nl/nieuws of je in een risicogebied bent geweest.
Kom je uit een risicogebied en heb je koorts of ben je de afgelopen twee weken in contact geweest met een (mogelijk) besmet persoon? Dan ben je zelfs verplicht contact op te nemen met je huisarts en adviseren wij je uiteraard om thuis te blijven tot je meer duidelijkheid hebt over je gezondheidsstatus.

Wanneer moet je contact opnemen met je huisarts?
Je moet contact opnemen met je huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest en/of de afgelopen twee weken in contact bent geweest met een patiënt die is besmet met coronavirus. Kijk voor de meeste recente adviezen de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Share Button