Eric den Dekker

Eric begon in 2016 met zijn systema training bij Patrick en ontwikkelde zich in rap tempo tot een heuse assistent. Begin 2019 besloot hij om het instructeurstraject in te gaan bij Vladimir Vasiliev van het hoofdkwartier in Toronto, Canada. Inmiddels is hij gecertificeerd tot het Instructor-in-Training level. Eric’s ambitie is natuurlijk om een volledig gecertificeerd systema-instructeur te worden binnen Sam Lung Martial Arts.

Naast het reguliere, ongewapende systema is Eric bij de Russische kozakken-instructeur Victor Tarasov in de leer voor flankirovka, ofwel het hanteren van de de Russische officierssabel (shashka) waarin hij al behoorlijk bedreven is geraakt. Flankirovka betekent letterlijk vertaald flankeren of pareren. Naast een goede vaardigheid om een dergelijk wapen te kunnen hanteren is ook het schouwspel echt prachtig om te zien.

– Alle leraren van Sam Lung Martial Arts
zijn in bezit van een geldig EHBO of BHV-diploma
en een erkend lerarendiploma –

Heb je vragen? Mail naar info@samlung.nl