Ideologie & Filosofie

Het doel van onze  school is een bijdrage te leveren aan de gemeenschap door mensen te helpen mentaal en fysiek gezond in vorm te komen, hun concentratievermogen te verhogen, zich veilig te voelen en het karakter van een échte budoka (beoefenaar van een vechtkunst) te introduceren waarin belangrijke waarden als hoffelijkheid, geduld, respect, zelfbeheersing en integriteit centraal staan. Onze scholen helpen leerlingen om zelfdiscipline te ontwikkelen, een hogere eigenwaarde, een positief blikveld, een altijd zelfverbeterende geest en een mentaliteit die van geen opgeven weet.

Deze waarden en leefwijze leiden tot opmerkelijke verbeteringen in studie, carrière en relaties. Zoals je ziet brengt zelfverdediging heel wat meer teweeg dan alleen maar leren knokken. “De beste verdediging is om er niet te zijn” zegt een oud gezegde. Daarom leren wij je, naast jezelf te leren verdedigen, vooral om in te zien welke rol je zelf in een conflict speelt. Zo dragen onze scholen bij aan een betere en veiligere gemeenschap.

Onze scholen kennen absoluut geen onnozele machosfeer, overdreven competitiedrang of irritant haantjesgedrag. Iedereen die onze scholen betreedt, zal zich direct thuis voelen alsof hij bij zijn eigen familie binnen treedt. Leerlingen stellen zich vrijwel direct voor, de sfeer is buitengewoon gemoedelijk en niet zelden humoristisch. Wat wij in onze scholen nog het allerbelangrijkste achten is dan ook het hanteren en bewaken van de overbekende Brabantse en Gelderse gastvrijheid en gezelligheid. Ondanks de uitstekende sfeer, gezelligheid en non-rigide structuur heerst er een volledig natuurlijke vorm van stalen discipline en wordt er door iedereen keihard gewerkt.

Ideologie en filosofie

In het westen zijn de budosporten meer bekend vanwege het sportelement dan vanwege de achterliggende oosterse ideologie en filosofie. Dat is wat ons betreft een spijtige ontwikkeling aangezien hierdoor de meest waardevolle levenslessen die de budokunsten herbergen verborgen zullen blijven. Wie zich nog de TV serie ‘Kung Fu’ (1972-1975) of de speelfilm ‘The Karate Kid’ (1984) kan herinneren, begrijpt wat wij hiermee bedoelen. Namelijk de filosofie van mededogen, vriendelijkheid, vreedzaam gedrag en een houding van verbroedering. Binnen de Sam Lung scholen is deze ideologie en filosofie nog steeds van een ouderwets groot belang. Wij bieden dan ook absoluut geen ruimte voor egoïstisch of agressief gedrag, tenzij iemand bereidwillig is om te leren. Machogedrag wordt bij ons in de scholen dan ook niet getolereerd.

Sioux opperhoofd Sitting Bull (1831-1890) gaf zijn kleinzoon ooit een wijze levensles:

“Er is voortdurend een gevecht in mij gaande” zei hij tegen de jongen. “Het is een gevecht tussen twee honden. Eén van hen is kwaadaardig, boos, arrogant en trots. De andere is goedaardig, vriendelijk, nederig en medelevend”. De kleinzoon vroeg: “Wie zal er winnen?” Waarop Sitting Bull antwoorde: “Diegene die ik het meeste voedt”.

Bij misbruik exit

Ondanks dat de Nederlandse regering van alles onderneemt om wapenwetgevingen aan strenge banden te leggen, staat zij oogluikend toe dat er ook immorele vechtsportscholen zijn die oogluikend vechtersbazen de straat op sturen. Hierdoor komt misbruik helaas weleens voor en staan de martial arts in een slecht daglicht. Wanneer een leerling van onze school zich schuldig maakt aan misbruik dan is het direct einde oefening (in geval van zelfverdediging is dit uiteraard een ander verhaal). De budosporten die wij in onze scholen onderwijzen staan namelijk in het teken van de hoogst haalbare overwinning, namelijk die op onszelf.

Martial Arts en geneeskunst

Naast het feit dat training in een budosport sterk bijdraagt aan uw gezondheid en veiligheid, wordt er binnen onze scholen ook aandacht besteed aan diverse technieken vanuit de oosterse geneeskunst door middel van kruiden- en massageleer. Deze technieken zijn hoofzakelijk gericht op uitwendig gerelateerde klachten zoals het snel herstellen van zware kneuzingen, botbreuken, blauwe plekken, verstuikingen, spierpijn, bewusteloosheid en eerste hulpverlening bij ongevallen. Leren hoe je een aanval moet stoppen is belangrijk, maar volgens de oosterse budo-leer dient iemand die kan verwonden ook capabel te zijn om iemand te genezen. Van oudsher trokken mensen vanuit dorpen en steden naar martial arts scholen om er voor de eerder opgesomde kwalen geholpen te worden door de vechtkunstmeesters. De Kodokan (het judo hoofdkwartier) in Tokio is daar een bekend historisch voorbeeld van. Voor een filmpje zie: Healing Arts within the Martial Arts.

Martial Arts en voeding

Aangezien zelfverdediging een universeel begrip is, is ook een juiste voeding en leefpatroon van belang. Zo is zwemmen een zelfverdedigingsmaatregel tegen verdrinking en een slipcursus tegen onvoorziene verkeerssituaties. Tegen dit licht, adviseren wij onze leerlingen tevens over het belang van gezonde voeding. Je zou er immers geen seconde aan denken om een gewapende overvaller je huis binnen te laten zodra je die voor je deur zou zien staan. Toch laten we middels onze dagelijkse voeding minstens zo vaak onzichtbare vijanden als vrienden binnen.