Tarieven

Zowel in Oss als in Wijchen hanteren wij éénmalige inschrijfkosten á € 15,00. De onderstaande memberships zijn enkel van toepassing op de reguliere martial arts trainingen.

TARIEVEN 2024 – SAM LUNG MARTIAL ARTS OSS

 • Kinderen 4 t/m 5 jaar:
  € 12,00 per maand
 • Kinderen 6-15 jaar: 
  Brass Membership:
  € 20,50 per maand – 1x trainen per week, 1 stijl.
  Silver Membership:
  € 28,00 per maand – 2x trainen per week 1 stijl.
  Gold Membership:
  € 33,00 per maand – 2x trainen p.w. 2 stijlen/ 3x p.w. 1 stijl.
  Platinum Membership:
  € 40,00 per maand – onbeperkt alle lessen*
 • Vanaf 16 jaar:
  Brass Membership
  € 33,00 per maand – bij 1x trainen per week, 1 stijl.
  Silver Membership:
  € 43,50 per maand – bij 2x trainen per week, 1 stijl.
  Gold Membership:
  € 48,50 per maand – bij 2x trainen per week, 2 stijlen
  Platinum Membership:
  € 55,00 per maand – onbeperkt alle lessen*
 • Personal Training:
  € 55,00 per les van 1 uur (bij max. 2 deelnemers = € 27,50 p.p.)
  10 strippenkaart: € 450,00 (dus € 100,00 korting)

*’Onbeperkt alle lessen’ betekent onbeperkt mogen trainen tijdens alle groepslessen en bij alle stijlen die in de leeftijdscategorie van de beoefenaar vallen, inclusief vrije trainingsuren in de dojo op zaterdagmiddag! (excl. Body & Mind, wel 50% korting). Wil men bij een  lager abonnement, anders dan Platinum, toch vrij trainen dan dien je hiervoor € 12,00 bij het abonnement op te tellen.

**Wie voor een jaar vooruit betaald ontvangt 10% korting op het totaalbedrag. Bij een half jaar is dit 5%.

***De tarieven zijn berekend over 12 maanden. Derhalve loopt uw betalingsverplichting gedurende de vakantieperiodes door*. Wij zijn nagenoeg alle schoolvakanties geopend behalve in de maand augustus en in de Kerstvakantie.

*FAQ: Waarom betalen leden door in de vakantieperiodes?
Zoals aangegeven is uw contributie berekend over 12 maanden. Iets dat bij alle sportscholen gebruikelijk is. Sportscholen zijn doorgaans bedrijfsvormen en betalen dan ook 12 maanden doorlopend huur, gas, licht, water, belasting en verzekeringen. Wanneer de contributie exact berekend zou worden op het aantal weken dat zij daadwerkelijk geopend zijn, dan zouden de contributies enorm stijgen. Door de spreiding van de betaling over 12 maanden is het voor iedereen betaalbaar. Een logische verklaring dus op een even logische vraag.

TARIEVEN 2024 – SAM LUNG MARTIAL ARTS WIJCHEN

 • Kinderen 4 t/m 5 jaar:
  € 10,00 per maand
 • Kinderen 6-15 jaar:
  € 18,50 per maand
 • Vanaf 16 jaar:
  € 21,00* per maand

* Leden van Sam Lung Martial Arts Wijchen dienen voor het beoefenen van een andere stijl op onze locatie in Oss (anders dan karate) € 10,00 bij te betalen aan Sam Lung Martial Arts Oss. Extra trainingen in karate zijn daarentegen vrijblijvend voor beiden locaties.

GEZINSKORTINGEN

Bij Sam Lung Martial Arts krijgt ieder 2e gezinslid 10% korting op zijn lidmaatschap. Ieder 3e en/of 4e gezinslid betaalt slechts 75% van het door hem/haar verkozen lidmaatschap. Ieder volgend gezinslid betaalt slechts 50% van het door hem/haar verkozen lidmaatschap. Bij Sam Lung Martial Arts bieden wij u de mogelijkheid om voor langere termijnen te betalen indien u dit zelf prettiger vindt. U heeft hierbij zelf de keuze om voor een half jaar of een jaar contributie te betalen.

STOPZETTEN LIDMAATSCHAP

Bij Sam Lung Martial Arts begint u eerst met een jaarcontract. Daarna kunt u uw lidmaatschap op ieder gewenst moment stopzetten. U betaalt dan nog enkel voor de maand waarin u uw lidmaatschap stopzette. Stopzetten dient te geschieden door uw leraar persoonlijk of schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kan dus niet indirect via derden. Vergeet u uw lidmaatschap stop te zetten, dan loopt uw betalingsverplichting automatisch door totdat u contact met ons opneemt. Restitutie voor de door u misgelopen lessen en/of bedragen is daarbij niet mogelijk.

Sam Lung Martial Arts is een rechtspersoon. Indien wij genoodzaakt zijn kunnen wij bij achterstallige contributie overgaan tot het inschakelen van een incassobureau.