R.A.S.P.

R.A.S.P. is een hybride en zeer compleet, praktijkgericht weerbaarheid- en zelfverdedigingsprogramma. Het werd door Patrick Baas als ervaren professional samengesteld na een lange carriere als bedrijfsrechercheur, veiligheidsadviseur, afgestudeerd criminoloog, beveiligingsdocent en rijksgediplomeerd zelfverdedigingsinstructeur. Het idee om R.A.S.P. te ontwikkelen ontstond omdat hij – in verhouding tot de praktijk – telkens moest ervaren dat zelfs de meest moderne zelfverdedigingssystemen helemaal niet toereikend genoeg bleken te zijn. Er is namelijk zelden aandacht voor preventie en predictive profiling, 99% van de aandacht gaat uit naar gevechtstraining en er wordt nooit aandacht besteed aan eerste hulp en nazorg na een geweldsincident.

Relevante informatie boven angstverspreiding

Veel zelfverdedigingsinstructeurs roepen dat Nederland steeds onveiliger wordt, maar is dit ook zo? R.A.S.P. geeft de voorkeur aan gedegen kennisvergaring vanuit criminologische onderzoeken, statistieken en topografie in plaats van (social)media-sensatie, volksmondverhalen en Hollywoodfilms. R.A.S.P. beperkt zich enkel tot de realiteit.

R.A.S.P. en preventie

Een gezegde luidt: “voorkomen is beter dan genezen”. De ontelbare voorbodes die ruimschoots op tijd aan fysiek geweld vooraf gaan, hoe te anticiperen op zulke criminele gedragingen en bewegingen en hoe je effectief verbaal de-escalerend op kunt treden, worden tijdens reguliere zelfverdedigingslessen zelden belicht. De door Patrick Baas in 2010 gepubliceerde Best Seller Straatwijs, de harde realiteit van het straatvechten gaat hier behoorlijk diep op in. Daarnaast dient zelfreflectie, over hoe je overkomt op de buitenwereld, eveneens een primaire rol te spelen.

Met de juiste kennis en preventie kan namelijk tot wel 97% van alle ellende worden voorkomen en dus is zelfverdediging nooit compleet zonder essentiële voorkennis. Door middel van het leren analyseren van beelden van geweldsincidenten (risico analyses) en deze collectief te bespreken, wordt je je bewuster van gevaren in een vroegtijdig stadium (predictive profiling). Alles draait om details en het snel herkennen daarvan. R.A.S.P. leert je ook over het eenvoudig beveiligen van huis en haard, je voertuig en je werkplek. Maar preventie houdt meer in…

“Laten we nu voor eens en voor altijd het valse geloof verbannen dat alle aanvallers voordelen hebben die het te moeilijk maken om hen te verslaan”

– Gavin de Becker –

Zo leren sommige stijlen hun beoefenaars om bij een dreiging of aanval zo snel mogelijk te vluchten, echter niemand leert hen hoe. Wat is de beste timing om te vluchten en hoe vlucht je het verstandigst? Wat zijn veilige schuilplekken en hoe sla je alarm als je telefoon kapot of gestolen is? Hoe win je omstanders voor je? Wat als je onder bedreiging wordt meegenomen? Hoe kun je veilig ontsnappen? Dit en zoveel meer vragen en hiaten die je bij alle stijlen en systemen aantreft maar die je nooit echt beantwoord krijgt. Ze leren je alleen wat over de vechtmodus.

R.A.S.P. en geweldpleging

Welke vechtstijl is het meest toereikend om jezelf fysiek in veiligheid te kunnen brengen? Het antwoord is: Elk hybride systeem dat zich in alle denkbare geweldsontwikkelingen en -soorten plegingen verdiept en zich voortdurend blijft aanpassen. R.A.S.P. is samengesteld uit (en blijft adopteren uit) iedere denkbare, praktische stijl of systeem dat bijdraagt aan een goede fysieke weerbaarheid. Velen denken dat MMA of BJJ dit bieden maar dit zijn sporten en zijn daarom totaal niet vergelijkbaar met straatgeweld! Sporten confronteren niet met keiharde stoeptegels, levensgevaarlijke wapens, gebroken glas, bijtende honden, groepsaanvallen bij slechte straatverlichting en arrestaties. Geen scheidsrechter die ingrijpt of EHBO’er die je te hulp schiet. Op straat sta je er alleen voor!

“Het enige antwoord op geweld zijn goede mensen die beter getraind zijn in geweld dan slechte mensen”.

– Sgt. Rory Miller –

R.A.S.P. leert je niet alleen om jezelf maar ook derden (interventie) te verdedigen. Je leert een burgerarrest uit te voeren met tactieken en technieken die afkomstig zijn uit de professionele wereld van politie en persoonsbeveiliging. Je leert hoe je jezelf fysiek en mentaal voorbereid om tot écht noodzakelijk geweld over te gaan (gevechtspsychologie) en over de overlevingsstressreactie (O.S.R.) die zich in je lichaam voltrekt, wat het met je doet en hoe je het de baas blijft. Een voorbereid mens bevriest namelijk minder snel (Freeze, Fight, Flight response). Je leert over geweld bij berovingen, woningovervallen, inbraken, carjacking en verkrachting.

Door middel van praktische, didactische en doelgerichte trainingsmethodes leer je je fysiek de technieken en tactieken sneller eigen maken dan je je kunt voorstellen! Daar waar veel systemen ‘gezellig’ met rubberen messen en pistolen trainen (vaak lachend en elkaar sprekend over de werkdag of het weekend) trainen we met R.A.S.P. 1:1 of met meerdere belagers, omringt door een groep (creëren van groepsdruk), met speciale MIMIC TAK-16 messen die geluid en licht geven zodra je wordt geraakt. Tijd voor een reality check! Stok- en kettingaanvallen worden beoefend in eskrima-pantsers waarmee men veilig en blessurevrij op volle snelheid en hardheid kan trainen (impact-training). Het ongewapend aanvallen van een agressief persoon oefenen we op BAS (Bulletman Armour Suit)! Je krijgt een gedegen training in het leren herkennen, verweren tegen en gebruik maken van allerlei moderne wapens, evenals (geïmproviseerde) straatwapens. Je leert te vechten (voor zover mogelijk) tegen een gevaarlijke hond. Naast de veilige gele rubberen oefenpistolen leren wij je ook inzien en beseffen hoe echte pistolen en revolvers werken. Dit om de training naar een realistischer niveau te tillen. Je leert je zelfs op een veilige en legale manier tegen pepperspray en stunguns (tasers) te weren. Ook krijg je de nodige wetskennis mee zodat jouw zelfverdediging nooit tot een zelfaanval leidt, ofwel Justitiële vervolging wegens onnodig grensoverschrijdend gedrag.

Kennis en praktische ervaring opdoen is namelijk de enige sleutel tot succes om je angst voor dergelijke wapens en angst voor pijn te overwinnen. Veel instructeurs leren hun leerlingen om een afgepakt vuurwapen op hun belager te richten maar de meeste mensen durven statistisch gezien helemaal niet te schieten (al denkt iedereen van wel). Dit levert extra gevaren op want de belager, die niet twijfelt, zal deze twijfel herkennen en het wapen tegen je gebruiken. Het is dan ook een stuk realistischer om deelnemers te leren hoe zij een vuurwapen in 3 seconden geheel onklaar kunnen maken. R.A.S.P. maakt gebruik van Scenario Based Training (SBT) en Worst Case Scenario (WCS) trainingen. Denk daarbij aan praktijktrainingen in een hal, lift, stadsbus, café, woning, bushalte, trein, keuken, steeg, badkamer enzovoorts.

“Je bent een natuurlijk dier, volledig uitgerust met gehoor, zicht, intellect en gevaarlijke verdedigingsmechanismes. Je bent geen gemakkelijke prooi dus gedraag je daar ook niet naar”.

– Gavin de Becker –

R.A.S.P. en de aftermath

Niet één zelfverdedigingssysteem voorziet in de noodzakelijke EHBO- en reanimatiekennis waarin politieagenten en defensiepersoneel standaard worden opgeleid. Maar wat heeft het voor zin om jezelf of een relatie uit een levensbedreigende situatie te redden als jij, hij of zij vervolgens doodbloed? R.A.S.P. leert je hoe je jezelf en anderen direct eerste hulp en/of reanimatie kunt verlenen met zowel bestaande als geïmproviseerde middelen. Je leert daarnaast om traumagesprekken te voeren en over belangrijke kennis waarmee de ontwikkeling van PTSS zo vroegtijdig mogelijk kan worden onderschept. Andere zaken die in de aftermath aan bod komen zijn signalementsleer (primaire, secundaire en tertiaire kenmerken van personen en voertuigen) voor het doen van aangifte.

Wat mag je van R.A.S.P. verwachten?

R.A.S.P. bestaat uit wekelijks doorlopende lessen waarbij je kan aanschuiven wanneer je maar wil. Er wordt telkens gewerkt met verschillende modules. Enige ervaring is gewenst maar niet noodzakelijk. Iedereen traint op zijn/haar eigen niveau en niet één oefening is verplicht. Wel dien je enigszins voor grensverleggende activiteiten open te staan anders heeft R.A.S.P. weinig zin en bieden andere door ons aangeboden vechtsystemen of -sporten wellicht een betere uitkomst. Voor deelname aan R.A.S.P. is een minimale leeftijd van 15 jaar vereist in verband met de soms schokkende beelden die op het scherm te zien zullen zijn en de heftige schrikmomenten die zo nu en dan doelbewust zullen worden geënsceneerd. Met enige regelmaat zullen er gespecialiseerde experts worden ingeschakeld om bepaalde trainingen extra uit te diepen. Denk daarbij aan een politie-inspecteur, een vuurwapenexpert, een ex-commando, een traumaspecialist, een brandweerman of een medewerker van een ambulance. Ook in dit programma wordt er regelmatig zeer fanatiek getraind, maar je zult jezelf soms ook een uur lang luisterend en/of discussiërend op een stoel voor een beamerscherm aantreffen omdat er aandacht wordt geschonken aan de onmisbare theorielessen, gezamenlijke beeldanalyses van geweldsincidenten of EHBO kennis. R.A.S.P. dient dan ook als een allesomvattend educatief programma te worden gezien dat je, indien je toch echt ‘komt om te sporten en te zweten’ beter kunt combineren met een van onze andere aangeboden intensieve vechtsystemen of -sporten.

LET OP!
Gezien de aard van dit programma vermelden wij nadrukkelijk dat wij geen wannebee commando’s, paramilitaire personages, zelfuitgeroepen verzetshelden of geloofswaanzinnigen tolereren. R.A.S.P. is er voor iedere weldenkende en tolerante burger met zuivere intenties en voor wie religieuze, politieke, sociale en/of maatschappelijke (menings)verschillen van ondergeschikt belang zijn.