REGELS SPORTSCHOLEN HEROPENING 1 JULI A.S.

YOU WANT TO READ THIS IN ENGLISH? CLICK ON THIS LINK

Beste leden,

Het kabinet heeft gisteren laten weten om alle sportscholen hun binnentrainingen weer te laten hervatten per 1 juli a.s. Dat is dus al vanaf aanstaande woensdag! De lessen zullen zich dan ook weer als van oudsher hervatten (voor tijden zie www.samlung.nl) en contact is voor iedereen, ongeacht de leeftijd, weer toegestaan.

Hieronder tref je een overzicht aan van het aan het kabinet gepresenteerde plan vanuit o.a. het NOC-NSF, de Vechtsport Autoriteit, Vereniging Sport en Gemeenten en de Federatie Oosterse Krijgskunsten. Het kabinet heeft in samenspraak met het RIVM deze richtlijnen overgenomen en heeft deze nog verder versoepeld.

Voor wat de sportschool betreft hebben wij eveneens een reeks aanpassingen moeten maken (o.a. een nieuw luchtafvoersysteem e.d.). Dit is voor jullie niet direct van belang dus deze ga ik niet uitgebreid behandelen.

ÉÉN ZÉÉR BELANGRIJKE WAARSCHUWING VOOR IEDEREEN!

We leven in een bizarre tijd en een ieder heeft er zo zijn eigen gedachten daar over. Voor de één is COVID 19 een verschrikkelijke ziekte daar waar het volgens de ander slechts een griepje betreft of zelfs een complete complottheorie over de farmaceutische industrie en controlebeluste regeringen. Dat mag natuurlijk allemaal. We leven in een vrij land en zijn vrij om te denken wat we willen.

Echter is het zo dat de regering van Sam Lung Martial Arts een strikte hantering en naleving van hun beleid eist. Houden wij ons hier niet aan dan krijgen wij een boete van € 4000,00 en kan de lokale overheid bij herhaling besluiten om de school wederom te sluiten tot nader inzien. Het niet naleven van de regels, hoe vervelend ook wij deze vinden, zal tot gevolg hebben dat wij officieel waarschuwen en bij herhaling je als lid de toegang kunnen en zullen ontzeggen. Wat jouw persoonlijke mening is over COVID-19 en/of de regering is daarbij op geen enkele wijze van belang voor ons besluit. Iedereen zal ongetwijfeld begrijpen dat de sportschool voor ons een belangrijk deel van ons leven en inkomsten bepaalt. Het vlekkeloze voortbestaan ervan zullen wij dan ook kosten wat het kost beschermen.

VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN

• Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog klachten had
(volg hierin het advies van de GGD);
• Indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het nieuwe coronavirus, blijf dan minimaal 14 dagen thuis na de uitslag van de test;
• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• Personen kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts of GGD;


Iedere leeftijd(!) mag weer volop contactsporten.
• Indien je ouder dan 18 jaar bent geldt: Houdt vóór en na de training, zowel binnen als buiten de sportschool 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar;
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet. Het toilet op de sportschool is wel beschikbaar indien nodig;
• Was je handen met water en zeep voor en na je bezoek aan de sportschool;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen;
• Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportschool; Het is verboden de dojo (zaal) te betreden totdat de lesgevende instructeur hier toestemming voor geeft. Wacht zoveel mogelijk buiten tot je geroepen wordt.
• De sportschool is binnen alleen toegankelijk voor sporters en begeleiders, vooralsnog niet voor toeschouwers mits op bijzonder verzoek (bijvoorbeeld bij de eerste les van een klein kind)

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VAN SAM LUNG MARTIAL ARTS

• De douche zal op bevel van de overheid voorlopig nog even gesloten blijven. Douchen doe je dus thuis.
• De kleedkamers zij voorlopig alleen beschikbaar voor mensen die buiten een straal van 10 kilometer van Oss wonen. Zij dienen in de kleedkamer wel de verplichte 1.5 meter te handhaven.
• Het is verplicht om tijdens iedere les schoenen te dragen. De matten zullen niet worden gebruikt. Reden: COVID-19 aerosols zijn zwaarder dan zuurstof en zullen bij eventuele aanwezigheid op de grond belanden.
• Op de vloer van de dojo zijn lijnen geplaatst op 2 meter afstand van elkaar. Dit biedt ruimte voor maximaal 20 personen. Vol = vol.
• Mondkapjes dragen is vanzelfsprekend toegestaan.
• Train de aankomende maanden zoveel mogelijk met een vaste trainingspartner. Spreek tevens een reservepartner af. Spreek voorafgaand aan de les af wanneer je gaat trainen. Is geen van je trainingspartners aanwezig dan mag je met andere meetrainen, mits dit strikt wordt geregistreerd door de aanwezige leiding. Leerlingen die verschillende lessen volgen mogen voor iedere les een vaste trainingspartner en een reservepartner regelen.
• Alle gebruikte materialen zullen na iedere les direct worden ontsmet.
• Op bevel van de overheid zullen trainingen (nog) niet te intensief worden gegeven om zo het risico op verspreiding via vochtdampen bij hevige ademhaling te minimaliseren. De trainingen zullen voorlopig dus basic en laagdrempelig worden verzorgd. Vermoedelijk (en hopelijk) komt hier in september weer verandering in.
• De kantine is open maar onder voorwaarden. Er kan eten en drinken worden gekocht en men mag er weer zitten, echter wel met in acht neming van de 1.5 meter afstand. Vol = Vol!
• Afzetten van kinderen dienst volgens het Kiss & Ride principe. Bij ouders die willen wachten op hun kinderen: Dit is tijdelijk alleen mogelijk buiten de sportschool.
• Overal zijn pompjes met desinfecterende middelen geplaatst. Regelmatig je handen wassen, zo ook voor het betreden van de dojo (sportzaal) is verplicht!
• De winkel is gewoon open. Voor de aankoop van kleding en/of beschermers is het ouders toegestaan kortstondig het pand te betreden.
• Inschrijfformulieren geven wij aan de kinderen mee en u als ouder geeft deze aan uw kind(eren) weer mee terug. Heeft u nog vragen dan zijn wij u uiteraard graag telefonisch van dienst.
• Wil je (of je kind) een potentieel nieuw lid meenemen dan mag dat; maar meldt het wel even voorafgaand aan de les. En ook hier geldt: Partners en of ouders mogen tijdelijk (nog) NIET mee komen kijken.
• Mocht je bokshandschoenen en/of kussens van de sportschool willen gebruiken gedurende je training: Zorg dan dat je je eigen set rubberen huishoudhandschoenen hebt (ander type handschoenen zijn niet toegestaan!) Zonder deze handschoenen is het gebruik van onze materialen niet geoorloofd. Een andere optie is natuurlijk zelf bokshandschoenen aanschaffen. Dit is wellicht een mooi moment.

Alle leraren en assistenten van Sam Lung Martial Arts hebben een online cursus gevolgd voor de te regelen maatregelingen tegen COVID-19. Zij zullen allen verantwoordelijk zijn voor de naleving van de tijdelijke nieuwe regelgeving en zijn dus namens het management bevoegd om overtreders officieel te waarschuwen en, indien nodig, te verwijderen. Dit klinkt allemaal heel streng, maar uiteraard hopen en rekenen wij op een ieders verstandelijke medewerking zodat we eindelijk weer volop en gezellig aan de slag kunnen gaan met onze prachtige vechtsporten.

Share Button